User Tools

Site Tools


cz:oldnews

Starší novinky OOFEMu

08/02/2013

Vydána nová stabilní verze 2.2 programu OOFEM

Hlavní novinky:

 • Nový konstitutivní model kombinující poškození a plasticitu v gradientní i nelokální formulaci, nové prvky pro gradientní plasticitu s poškozením.
 • Přidány nové okrajové podmínky popisující pokluz s třením, penetrace s odporem a isotropní povrchové napětí pro problémy proudění.
 • Volitelné využití knihovny LAPACK pro některé maticové operace, aktualizace PETSc rozhranní na verzi 3.2 a jeho optimalizace.
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na seznam změn.

30/11/2012

OOFEM version controll system migrated from svn to Git

 • Na základě požadavků řady aktivních vývojářů, OOFEM přechází na Git, distribuovaný systém správy verzí.
 • Více si o tomto kroku můžete přečíst na oofem wiki.

22/12/2011

Vydána nová stabilní verze 2.1 programu OOFEM

Hlavní novinky:

 • Nový konstitutivní model kombinující poškození a plasticitu v gradientní i nelokální formulaci, nové prvky pro gradientní plasticitu s poškozením.
 • Přidány nové okrajové podmínky popisující pokluz s třením, penetrace s odporem a isotropní povrchové napětí pro problémy proudění.
 • Volitelné využití knihovny LAPACK pro některé maticové operace, aktualizace PETSc rozhranní na verzi 3.2 a jeho optimalizace.
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na seznam změn.

28/03/2011

trac@oofem

Zprovozněn systém pro hlášení a sledování chyb či požadavků na nová rozšíření, založený na projektu Trac. OOFEM trac je přístupný na https://www.oofem.org/trac.

10/01/2011

unv2oofem

Nově je k dispozici skript unv2oofem, který umožňuje převod unv-souborů (SRDC's I-DEAS) do formátu oofem. UNV soubor je textový soubor s popisem vstupních dat, používaný řadou konečně-prvkových programů. Tento nástroj umožňuje požít například open source modeler z projektu SALOME. Pro další podrobnosti se podívejte na stránky unv2oofem na oofem wiki.

20/11/2010

Vydána nová stabilní verze 2.0 programu OOFEM

Hlavní novinky:

 • Nová knihovna pro elastickou homogenizaci (Mori-Tanaka, self-konzistentní algoritmy).
 • Mnoho nových materiálových modelů: model hydratace cementu (CEMHYD3D), concreteDPM - model pro beton kombinující teorii poškození a plasticity, hyperelastický model pro velké deformace, anisotropní model trabekulární kosti kombinující teorii poškození a plasticity, isotropní elasto-plastický model s Misesovou podmínkou plasticity pro velké deformace. Vylepšení a rozšíření existujících modelů.
 • Nový modul pro isogeometrickou analýzu s podporou pro B-spline a NURBS interpolaci. Nové isogeometrické prvky pro rovinnou a 3D napjatost.
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na seznam změn.

28/7/2009

Vydána nová stabilní verze 1.9 programu OOFEM

Hlavní novinky:

 • Podpora pro adaptivní, paralelní výpočty s dynamickým vyvažování zátěže na jednotlivých procesorech
 • Nový algoritmus pro paralelní, adaptivní remeshing pro sítě z trojůhelníků a čtyřstěnů
 • Obecná podpora pro XFEM
 • Libovolné číslování uzlů a prvků
 • Podpora pro přidávání/odebírání prvků v průběhu výpočtu
 • Přidáno rozhranní ke knihovně SLEPc (Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations)
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na seznam změn.

3/3/2008

Byla vydána nová stabilní verze 1.8 programu OOFEM

Nová verze OOFEMu 1.8 je uvolněna ke stažení. Nové vlastnosti v této verzi:

 • Nová modulárnější procedura překladu a instalace
 • Generická podpora pro dynamické vyvažování zátěže pro paralelní výpočty
 • Implementována 2D a 3D verze tzv. level set algoritmu pro sledování a reprezentaci materiálových rozhranní
 • A mnoho dalších vylepšení a oprav. Pro více informací se můžete podívat na seznam změn.

20/02/2008

OOFEM byl přidán do katalogu aplikací nabízených v rámci Network.com

 • OOFEM byl přidán do

seznamu podporovaných aplikací služby Network.com, což je soubor aplikací pro distribuované výpočty, které jsou nabízené v rámci služby Network.com's společnosti SUN. Více se můžete dočíst v tiskové zprávě společnosti SUN.

12/11/2007

Spuštena Wiki projektu!

 • Právě byla spuštěna wiki, cílená na

podporu vzájemné spolupráce všech vývojářů a uživatelů OOFEMu, která by měla poskytovat zkušenosti, návody a informace, jenž budou využívány a rozšiřovány jejímy uživateli. Takže neváhejte a podívejte se na ní, používejte jí a hlavně přispívejte!

2/3/2007

Přidáno fórum pro uživatele programu OOFEM, zpřístupnění repozitáře SVN

 • S potěšením oznamuji že byl zprovozněn anonymní, veřejný read-only přístup do SVN repozitáře.

Díku tomu je umožněn přístup jak k aktuální vývojové verzi, tak i historii předcházejících verzí. Více se můžete dočíst zde.

 • Spuštěno nové fórum pro všechny uživatele OOFEMu s řadou kttegorií. Pokud se zaregistrujete, získáte možnost

poslat vaše dotazy a tím získat podporu od vývojářů a dalších uživatelů a další výhody. Fórum je dostupné na www.oofem.org/forum.

4/11/2006

Nová verze OOFEMu 1.7

Právě byla uvolněna nová oficiální verze 1.7 programu OOFEM.

 • Nový algoritmus pro řešení nestlačitelného proudění, využívající SUPG/PSPG stabilizaci.
 • Přidána podpora pro modelování nestlačitelného proudění dvou nemísitelných kapalin

(včetně proudění s volnou hladinou) ve 2D, založená na Volume-of-Fluid (VOF) přístupu.

 • Přidán řídký přímý řešič (příspěvek R. Vondráčka). Pro konfiguraci skriptem configure použijte volbu --enable-dss.

Pro více informací k této verzi se můžete podívat na seznam změn.

16/04/2004

Official Release of OOFEM, version 1.5

A quick summary of the new features in this version:

 • Implemented serial and parallel interface to PETSC library
 • Linear and nonlinear static analyses can be run in parallel (requires PETSC support).
 • New mesage and error reporting. It support diferent log levels, filtering, multiple log objects, and counters for errors and warnings.
 • Improved and enhanced documentation.

For detailed information see the ChangeLog.

20/05/2003

Official Release of OOFEM, version 1.4

Compared to the previous release (1.3) this new version has major enhancements in the following areas:

 • New tm module for solving transport problems. Current capabilities include stationary and transient (linear and nonlinear) analysis of heat and coupled heat and mass transfer problems for axisymmetric, two, and three dimensional cases.
 • Implemented general staggered problem, which allows to group basic problems together and to transfer and share the solution fields between basic subproblems.
 • Added new classes for FE interpolations and stress and strain vectors facilitating implemantations of new elements and material models.
 • Added interface to serial version of SPOOLES sparse direct solver http://www.netlib.org/linalg/spooles/.
 • Improved parsing of input files. Non-relevant tokens are detected and reported.

For detailed information see the ChangeLog.

10/12/2001

Official Release of OOFEM, version 1.3

Compared to the previous release (1.2) this new version has major enhancements in the following areas:

 • Redesigned the input data parsing. Significantly improved the checking of input syntax.
 • Implemented direct load/displacement control. The non-linear problem can be solved under direct control, indirect control, or their combination.
 • Implemented new efficient algorithm with significantly less memory requirements for internal structure allocation of coordinate based sparse matrices.
 • Added support for VTK data export.
 • Improved layer object removal and fixed the graphics flickering for several render modes in oofeg (post-processor).
 • New source directory structure.

For detailed information see the ChangeLog.

06/06/2001

The first public release of OOFEM, version 1.2 (under GNU GPL license) is available

10/08/2000

 • Added links to program features and gallery, summarizing the OOFEM capabilities and illustrating some results
 • Draft of Material Model Library Manual HTML (online) and PostScript. It describes the available material models and format of their input records.

08/10/1999

EXTRACTOR tool available

 • Draft of EXTRACTOR Input Data Format Specification is now available in HTML (online) and PostScript. It describes the input file format for extractor package, which is a package for automatic extraction of user-defined values from OOFEM output file.

14/04/1999

 • Draft of POOFEM Input Data Format Extension Specification is now available in HTML (online) and PostScript. It describes the input file format extension for parallel analysis support.
 • Implemented parallel support for explicit dynamic computations. The parallelization is based on MPI message passing library. There are some interesting results available online.
 • There is t3d2oofem package available (written by Daniel Rypl). It converts T3d output to OOFEM input. The partitioning for parallel computations is supported by a t3d2poofem clone and is done using METIS library.

Pokud nás chcete kontaktovat, pište na oofem@fsv.cvut.cz.
© 2003-2016 Bořek Patzák
Všechna práva vyhrazena

Počitadlo přístupů: AmazingCounters.com (od května 2002)

cz/oldnews.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 by 127.0.0.1