User Tools

Site Tools


cz:manual

~~CLOSETOC~~

OOFEM - Manuály

Na této stránce najdete dokumentaci k nejnovější verzi programu OOFEM, odkazy na publikace, které byly o tomto programu napsány. Také zde najdete odkazy na kurz OOFEMu a další užitečné programy a nástroje, které Vám mohou pomoci.

Upozornění: Vlastní dokumentace je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Dokumenty OOFEMu

Publikace o OOFEMu

 • B. Patzák: OOFEM - an object-oriented simulation tool for advanced modeling of materials and structures. Acta Polytechnica, 52(6):59–66, 2012.
 • B. Patzák and D. Rypl: Object-oriented, parallel finite element framework with dynamic load balancing. Advances in Engineering Software, 47(1):35–50, 2012.
 • D. Rypl and B. Patzák: From the finite element analysis to the isogeometric analysis in an object oriented computing environment. Advances in Engineering Software, 44(1):116–125, 2012. doi:10.1016/j.advengsoft.2011.05.032.
 • B. Patzak and D. Rypl: Parallel adaptive finite element computations with dynamic load balancing. In B. H. V. Topping, L. F. Costa Neves, and R. C. Barros, editors, Proceedings of the Twelfth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Stirlingshire, United Kingdom, 2009. Civil-Comp Press. paper 114.
 • B. Patzak: OOFEM: A parallel finite element toolkit. In B. H. V. Topping, editor, CD-ROM Proceedings of the First International Conference on Parallel, Distributed and Grid Computing for Engineering, Pecs, Hungary, 2009. Civil-Comp Press. ISSN: 1759-3433, ISBN: 978-1-905088-29-4.
 • R. Chamrová and B. Patzák: Object-oriented programming and the extended finite-element method. Engineering and Computational Mechanics, 163(EM4):271–278, 2010.
 • B. Patzak and Z. Bittnar. OOFEM: An object oriented framework for finite element analysis. In B.H.V. Topping and C.A. Mota Soares, editors, CD-ROM Proceedings of The Fourth International Conference on Engineering Computational Technology, Lisbon, Portugal, 2004. Civil Comp Press.
 • B. Patzak and M. Jirasek: Adaptive resolution of localized damage in quasibrittle materials. Journal of Engineering Mechanics Division ASCE, 130:720–732, 2004.
 • M. Jirasek and B. Patzak. Consistent tangent stiffness for nonlocal damage models. Computers and Structures, 80(14–15):1279–1293, June, 2002.
 • B. Patzak,D. Rypl, and Z. Bittnar: Parallel explicit finite element dynamics with nonlocal constitutive models. Computers and Structures, 79 (26–28), 2287–2297, 2001.
 • B. Patzak and Z. Bittnar: Design of object oriented finite element code. Advances in Engineering Software, 32(10–11), 759–767, 2001.

Můžete se podívat také na seznam publikací vzniklých s podporou OOFEMu na OOFEM wiki.

Kurz OOFEMu

Vytvořil jsem krátký úvodní kurz, jenž byl organizován na EPFL Lausanne, UPM Madrid a Universidade Nova de Lisboa. Hlavní náplň kurzu tvořila následující témata:

 • Úvod: obecná struktura programu a jeho hlavní vlastnosti, dostupné zdroje informací.
 • Struktura návrhu: celková filozofie, principy, podrobný popis klíčových částí a jejich filozofie: reprezentace problému, třídy reprezentující numerické metody, reprezentace materiálů, modelů průřezů, prvků, atd.
 • Instalace: závislosti, vlastní překlad, testování.
 • Používání programu: popis vstupních dat, spuštění výpočtu, zpracování výsledků, postprocessing.
 • Praktická sekce: dle požadavků účastníků - praktická implementace konkrétního rozšíření (materiálový model, konečný prvek).

Užitečné programy

 • T3d: Generátor sítí, autor Daniel Rypl
 • PETSc: Portable, Extensible Toolkit for Scientific Computation
 • SLEPc: Scalable Library for Eigenvalue Problem Computations
 • IML++: knihovna šablon iteračních řešičů
 • MayaVi: jednoduchý, ale nesmírně mocný nástroj pro visualizace
 • ParaView: Parallel Visualization Application

Užitečné nástroje

Pokud nás chcete kontaktovat, pište na oofem@fsv.cvut.cz.
© 2003-2016 Bořek Patzák
Všechna práva vyhrazena

Počitadlo přístupů: AmazingCounters.com (od května 2002)

cz/manual.txt · Last modified: 2017/01/06 09:30 by 127.0.0.1